Stále aktuálne: Výzva premiérovi a vláde SR

18.04.2021

Vážený pán premiér Ing. Eduard Heger , vážení členovia vlády Slovenskej republiky Ing. Richard Sulík, Mgr. art. Veronika Remišová, Mgr. Štefan Holý, Ing. Roman Mikulec, , PhDr. Jaroslav Naď, PhD., MUDr. Vladimír Lengvarský , Mgr. Natália Milanová, Ján Budaj, Ing. Ján Mičovský, CSc., Ing. Andrej Doležal, Mgr.Štefan Holý , Mgr. Branislav Gröhling, Ing. Ivan Korčok, Mgr. Mária Kolíková!

My, občania Slovenskej republiky, vedomí si svojich práv, rovní pred zákonom i Bohom, s vami i medzi sebou, slobodne vyjadrujeme svoj postoj rešpektujúc právne zásady i princípy, ktoré stále stoja v Ústave Slovenskej republiky, platné zákony a normy, ako i Vyšší Princíp, ktorý odnepamäti stojí nad všetkými právnymi zákonmi a zákonmi morálky tvoriac alfu a omegu nášho bytia a našej opory v časoch najťažších.

My, vedomí si závažnosti spoločenskej situácie a okolností vytvárajúcich náš každodenný život, vyjadrujeme svoju pochybnosť a hlboké znepokojenie nad vývojom stavu spoločnosti a smerovania, ktoré naša krajina nabrala. Je nad slnko jasné, že kvalita života v našej vlasti dramaticky klesá. Jej vývoj poukazuje na chladnokrvné kalkuly sociálneho inžinierstva. Umožnili ste, aby svetové udalosti vplývajúce na našu spoločnosť sa prejavili v našich pomeroch veľmi negatívne. Opatrenia, často kolidujúce s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s Ústavou Slovenskej republiky, morálnymi princípmi a zdravým rozumom, vytvárajú napätie, výsledkom čoho je ich destabilizujúci a deštruktívny dopad na život jednotlivca, rodiny, spoločnosti, ekonomiky a medzinárodných vzťahov.

My, hrdí občania Slovenskej republiky, priamo poukazujeme, pripomíname a zdôrazňujeme, že zodpovednosť za tento neblahý stav našej republiky nesiete predovšetkým vy.

My, zodpovední a vedomí si našej zodpovednosti, spolu s ostatnými spoluobčanmi nesúcimi na svojich pleciach jarmo vašich rozhodnutí, vedomí si svojich práv a povinností pred zákonom i Bohom, nemôžeme ľahostajne mlčať a akceptovať váš "demokratizačný" postup, v ktorom opačný názor zosmiešňujete a v mene vami vykladanej demokracie nastoľujete diktatúru, akú Slovensko ešte nikdy vo svojej histórii nezažilo.

My, zdravým rozumom obdarení, vidíme, že ohýbanie práva je spôsob, ktorým omotávate občana nepreniknuteľnou pavučinou predpisov, vyhlášok a nariadení a neštítite sa pri tom zmeniť záväzné normy, predpisy a zákony neopodstatneným skráteným legislatívnym konaním v NR. Naivne sa domnievate, že svojou takzvanou väčšinou v parlamente môžete meniť aj smer točenia zemegule, neprezieravo pri tom zneužívajúc bezradnosť a submisívnosť svojich poslancov. Váš mandát stojí na vratkej kryhe pôvodu víťazstva naozaj obyčajných ľudí v parlamentných voľbách a je bezočivou ukážkou arogantnosti a zneužitia slovenskej povahy, túžiacej pri každých voľbách po zmene. Váš mandát nesie neblahé znaky parazitovania a uchvátenia Slovenska cudzou mocou. Ujali ste sa svojich rolí ako príliš ambiciózni herci. Výsledkom sú zbúrané kulisy, improvizácia bez pravidiel, neprehliadnuteľný krik despotického režiséra v pozadí a vaša bezradnosť. Stále zreteľnejšie z vás vyžaruje pocit, o ktorom už aj vrabce čvirikajú: "My už jednoducho nemôžeme cúvnuť. Dali sme sľub. (Vy viete komu.) Sme nepostihnuteľní, sme pod ochranou. (Vy viete čiou.)"

My, spravodliví a nezmieriteľní s klamstvom, podvodom a lžou, však vieme, že pred zodpovednosťou sa utiecť nedá. Môžete sa hrať s presúvaním kľúčových figúrok prokuratúry a súdnictva, môžete čarovať a lobovať v rôznych oblastiach ekonomiky, podnikať a hutníčiť v zdravotníctve, tupírovať a "onlajnovať" školstvo... Môžete sa tváriť, že trafika na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka či ministerstve životného prostredia je nezaujímavá maličkosť, pretože s pôdou sú predsa "iné" plány a les rastie sám od seba, preto ho treba rúbať... Vidiek je pre vás okrem volebného obdobia nezaujímavý. Kultúra je pre vás zopár kričiacich hercov vo vašej Mekke, a keď nemáte dosť, vymyslíte si ďalšie ministerstvo. Ste majstri. Podobáte sa na svojho tútora a vodcu. Podobáte sa na postavy z desivého hororu, na tmavé fľaky na stene, ktoré sa nedajú premaľovať. A je tu ešte ministerstvo obrany (obrany voči občanom) a ministerstvo s heslom: Pomáhať a chrániť. Nevieme však, ako je to teraz myslené. Kedysi sme vedeli...

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky.

Ste tí, ktorí, podľa vašich slov, vstúpia do dejín.

Máte pravdu. Vstúpite.

My, ľudia neľahostajní k sebe a svojim blížnym, vieme, že právnymi prostriedkami nemožno bojovať proti bezpráviu.

My, vojaci, poddôstojníci, práporčíci a dôstojníci v zálohe, sme neprisahali NATO, ale našej vlasti!

My, spravodliví, majúc na pamäti slávnu históriu našej krajiny, vážiac si našich šľachetných predkov a činy, vďaka ktorým tu stále žijeme, pripomíname vám, nezrelej vláde, že sociálny experiment sa skončil. Okrem skladania účtov pred cudzinou ich budete skladať aj u nás doma. Je to tiež súčasťou dejín.

A preto vás, ako priamych a zodpovedných

vyzývame

na okamžité zrušenie všetkých reštrikcií a nariadení, ktoré ste vydali od prvého dňa vášho pokusu o vládnutie. Krajinu ste priviedli na pokraj bankrotu, rodiny na pokraj zúfalstva, školstvo do doby kamennej, obmedzením fungovania nemocníc ste mnohých vystavili riziku úmrtia a svojimi chybnými opatreniami a rozhodnutiami ste spôsobili a naďalej spôsobujete dotknutým ľuďom smrť.

Vyzývame vás, aby ste okamžite vrátili situáciu na Slovensku po stránke spoločenskej, legislatívnej a ústavnoprávnej do stavu pred vaším nástupom. Vyzývame vás, aby ste po tomto malom reparáte odstúpili.

Berte na vedomie,

že už nie sme ochotní nechať sa poučovať vašimi pochybnými odborníkmi, ktorí svojimi výrokmi popierajú základné znalosti biológie, medicíny, matematiky a logiky. Odmietate varovné hlasy skutočných odborníkov. Pýtame sa: V mene čích záujmov obetujete náš národ? Záujmy farmakologických koncernov a nadnárodných spoločností sú pre vás viac ako vaša prísaha vlasti? Je služba vašim pánom tým, čo má poznačiť vaše životy naveky?

Už nestrpíme šikanovanie vašou šialenou, slepou hyperaktivitou a nepodarenou kreativitou, bezohľadným zločinným terorom, ktorými spôsobujete škody a straty na našom hospodárstve, zdraví a našich životoch, aké od novembra 1989 nemajú obdobu. S pomocou zradných a verejnoprávnych médií, ktoré si občan povinne platí, ste vytvorili dennodenné dávkovanie strachu a psychoteroru. Rovnako však vieme, že tento model ste nevymysleli vy... Vy ho ale denne živíte a stupňujete. Strach je viditeľný na vašich nekompetentných rozhodnutiach. Váš strach je dôsledkom neznalosti, malosti, obmedzeného poznania, hlúposti a emocionálnej nezrelosti.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

naliehavo vás vyzývame a žiadame

plošne zabezpečiť obyvateľstvu overenú účinnú liečbu v mnohých štátoch schválenými lekárskymi postupmi a medikamentmi ako ivermektín, isoprinosine, C + D3 + zinok, CLO2..., ako aj objektívne o tom informovať v médiách, a to bezodkladne.

Odmietame

robiť pokusných králikov v rámci vám, ktovie odkiaľ a kým nariadeného prieskumu, podliehajúc neustálemu kolotoču povinného testovania ako projektu sociálneho inžinierstva bez dodržania zákonných ustanovení o zákrokoch podobného typu, vrátane informovaného súhlasu, ako aj skúšobnému overovaniu (klinickému testu) nebezpečnej vakcíny od farmakologických firiem Pfizer, Moderna a ďalších v našej krajine v sprievode mediálnej masáže o jej potrebnosti, spolu s televíznymi inscenáciami "O očkovaní prominenta" a predajných sloganov typu "Očkovaním k slobode".

Vedzte, že neustále plošné testovania, vakcinácia a lockdowny budú situáciu len zhoršovať, počty nakazených a mŕtvych rásť a vyburcovaná nenávisť voči vám hrozí zopakovaním dávnych dramatických historických udalostí...

Nesiete plnú trestno-právnu zodpovednosť pred občanmi Slovenskej republiky!

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky.

Žarty skončili.

Karty sú rozdané.

Hra je pred koncom.

Situácia je nanajvýš kritická.

Týmto otvoreným listom a výzvou vás

my, ako uvedomelí občania Slovenskej republiky, vyzývame, aby ste sa spamätali.

My, občania SR, sme vám dali mandát.

Nám, občanom SR, ste zaviazaní a zodpovedáte sa!

My, občania SR, máme právo plnohodnotne žiť podľa našich predstáv, v súlade s morálkou. Neboli sme a nie sme vašimi rukojemníkmi. Vaše sny o NWO sú pre nás snom chorých, ale to ste počuli na svoju adresu už mnohokrát.

Pravda zvíťazí!

Mor ho!

Toto je naša vôľa!


(Publikované dňa 08.02.2021)

Za všetkých občanov Slovenska, ktorí milujú svoju krajinu:

Ing. Oskár Cvengrosch - technik a spisovateľ
Ing. Peter Kohút, CSc. - vedec a publicista
Mgr. Vlado Bálint - spisovateľ, hudobný skladateľ
Ing. Jozef Vrlík - vynálezca a podnikateľ
Peter Bendík - fotograf a podnikateľ
Peter Bahník - dôchodca
Peter Sabolčík - elektrotechnik
Ing. Juraj Ladányi - technik
Patrik Mago, Bratislava
Ing. Jalal Suleiman, PhD. - strojný inžinier a prekladateľ
JUDr. Lukáš Machala - advokát
Ivan Štubňa - psychológ, bloger
Peter Grečo
Mgr. Marián Kapolka - spisovateľ popularizačných tém z dejín Zeme a Slovanstva
MVDr. Marie Kapolková - dôchodkyňa
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Ján Košiar, katolícky kňaz
Marián Tkáč - ex-predseda Matice Slovenskej a ex-guvernér Národnej banky Slovenska
Ing. Branislav Čech, Sučany
Pavol Poľaček, Prešov
Peter Krupa, Prešov
Jozef Drobňák - zodpovedný občan
Marián Harčár, Košice
Ing. Ján Bába - dôchodca, programátor
Tatiana Vráblová - slobodný človek, elektrotechnička, informatička
JUDr. Marian Preisinger - odporca dehonestácie slovenského národa
Ing. Mária Ebergényiová - dôchodkyňa, čakajúca na operáciu bedrového kĺbu
Anton Vizváry - dôchodca
Miroslav Adamčík - dôchodca
Robert Luptak - podnikateľ
Ing. Marcela Kullmanová
Katarína Okapalová - pracovníčka železnice
Mária Vaškorová - bývalá učiteľka MŠ
Bronislava Jankovičová - matka samoživiteľka
Veronika Schlenkerová
Ing. Andrea Gašparová Bajziková
J. Hericová
Dagmar Weissabelová - aktivistka
Renáta Kuklišová
Ján Valovčin
Iveta Oroszová
Zuzana Hagarová
Lucia Nudliová
Zuzana Jacková
Ruženka Budayová
Linda Knézelová
Ing. Marianna Cabanová - dôchodkyňa
Ing. Ondrej Caban - dôchodca
Erika Masiarová - živnostníčka
Beáta Kováčová - učiteľka ZŠ
Daniela Johaniková
Lenka Ferleťáková - zdravotná sestra, dobrovoľne nezamestnaná
Ing. Miroslav Kochan - elektronik
Blanka Wallner
Gabriela Vavrová
Ladislav Lacko - dôchodca
Ing. Ľubomír Varga - slobodný občan
Ing. František Suba
Katarína Kissová, Komárno
Rastislav Magera - elektrikár
Mária Puchlová - SZČO, ktorá momentálne nesmie pracovať
Mgr. Oľga Macejková
Miriam Ištóková - zdravotná sestra
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
Eva Zelenayová - publicistka
Zuzana Habrunová - dôchodkyňa
RNDr. Zuzana Zajacová - chemička
RNDr. Marian Zajac - chemik
Daniela Sceranková - dôchodkyňa
Jozef Uhrovčík - dôchodca, konštruktér
Otto Bodor
Stanislav Pacera
Pavel Silak
Zuzana Bellová
Peter Brezina- živnostník
Silvia Kováčová
Mgr. Silvia Blahušiaková, Martin
Mgr. Judita Glucková, Košice - masérka
Radoslav Pastierovič
Miroslav Komár, so slobodným duchom až do úspešného konca, Bože pomáhaj!
Zbyšek Horský st. - živnostník
Miroslav Mišo - pracujúci dôchodca, metrológ, otec siedmich detí
Zuzana Tomečková
Zuzana Kramárová
Ing. Mária Sysková, Prešov
Edita Juríková - dôchodkyňa
Peter Kulišek - vojak ČSĽA v zálohe
Pavol Dubnička - zatiaľ pracujúci programátor
Jozef Duračka - dôchodca
Monika Janechová
Eva Svitanová - prepustená z práce z organizačných dôvodov lebo Covid19
Milan Kľučár - SZČO
Alena Poláková - dôchodkyňa
Janka Fecková
Anton Strycek ml., Čierne pri Čadci
Vojtech Borisz
Mariana Kredatusová
Katarína Tomečková, Bratislava
Ľubica Zámečníková
Václav Kadnár, Bratislava - dôchodca
Michal Csader
Bc. Albín Michalica - podnikateľ
Anna Boďová
Kristína Hlistová, Trenčín - učiteľka
Lýdia Lukáčová, Slovenský Grob
Monika K. Tomiová
Pavol Mišenčík - technik
Vlasta Kučová - dôchodkyňa
Jana Tomázyová
Helena Popovičová, Prešov
Anna Zacharová, Bratislava
Rudolf Hanák - dôchodca
Jana Bodorová, Ohrady
Mgr. Radovan Hrádek - advokát
Viera Vašková
Mgr. Elena Chobotová - SZČO bez možnosti pracovať
Pavol Buco - výsluhový dôchodca
Mgr. Marta Felberová - pedagogička, dôchodkyňa
Ľubomír Felber DiS. art. - pedagóg hudby, dôchodca
Martin Lipták - stolár
Mgr. Mária Šatková, Liptovský Mikuláš - dôchodkyňa
Ivan Sabol - suverénna bytosť
Daniel Homola - občan
Rozeta Budošová
Roland Navrátil
Ing. Sergej Azor - dôchodca, IT
Karin Vargová - živnostníčka
Martin Kamensky
Vojtech Šášik
Emília Šášiková
Stanislav Hájiček - už dôchodca
Ing. arch. Anton Barták
Jozefa Klobučniková
Margita Ivánková
Miroslav Krošlák - konateľ spoločnosti
Ing. Stanislav Peťovský - technik
Ing. Bohumil Šťastný - dôchodca, aktívny vlastenec
Anna Drobňáková, Košice
Eugen Polák
Jaroslava Nevláčilová - dôchodkyňa, pracovníčka v štátnej a verejnej správe
Bibiána Konkoľová - zamestnaná
Jolana Božeková
Mária Skukálková
Martin Kupka - práca v gastre, zrejme už nikdy
Stanislav Holpit
Dušan Cillik
Bc. Andrea Kollárová
Emil Petrík - slobodný človek
Sandra Miklosová
Viera Bulantová
Iveta Plesková
Lenka Židiková - zdravotná sestra
Tatiana Vargová - slobodný občan, invalidný dôchodca
Jana Ružovičová, Svodín
Peter Žilinský, Svodín
Mgr. Vilma Bohunická - pracovala v médiách
Alena Barteková, Rajecká Lesná
Ľudmila Košičarová - opatrovateľka
Dana Ježová - účtovníčka
Marcel Prikryl - hrdý a slobodný obyvateľ krásnej vlasti
Viktor Ježo - strojár
Jozef Juriček - živnostník
Viktoriya Kadarová, Stupava
Miroslava Konfalová
Jarmila Petrusková, Poprad - ekonómka
Alexandra Kalivodová, Trnávka
Jarmila Sebőková
Maria Stevenson - dôchodkyňa
Anna Gubalová - opatrovateľka
Elena Sennesová
Jana Čierňavová
Kamila Hantuchová
MUDr. Milan Zaduban
Boris Brossmann - bývalý podnikateľ, teraz dôchodca
Elena Šťastná
Peter Ferencik
prof. Dušan Húska - emeritný profesor SPU Nitra
Miloš Hricovíni
Peter Židik - ešte pracujúci
Mgr. Alena Kočnerová, Bratislava - sociálna pracovníčka
Renata Hollá, Bratislava - matka dvoch detí
Lenka Švecová
Veronika Horná - hrdá Slovenka
Andrea Havettová - hrdá Slovenka
Jacqueline Korbelová, Bratislava
Štefan Hollý - technik
Dagmar Mištinová
Mgr. Daniela Rowland - učiteľka
Andrea Furtáková - slobodný človek stvorený Bohom
Jana Mariniaková - dôchodkyňa
Igor Mariniak - dôchodca
Miroslav Mariniak - sklamaný volič
Ľubica Mariniaková - zúfalý SZČO
Jozef Spišák
Anna Hrúzová - dôchodkyňa
Soňa Kompasová
Milan Horný
Barbora Horná
Andrej Kotiers - lektor SNM Bratislava
Gábor Szombath, Bátorove Kosihy - občan, ktorý má rád svoje deti
Anna Balazová - občianka SR
Peter Švec - živnostník
Elena Kralová - materská dovolenka
Peter Mikula - pracujem vo výrobe nábytku
Štefan Možutík - vojak v zálohe, prisahal som ČSĽA
Gabriel Slavik - strojár
Daniel Chleban
Viera Hamdi
Valéria Hribiková , B. Bystrica - obyčajná robotníčka
Ing. Ján Chudy - IT expert, Slovensko v srdci, pre naše deti budúcnosť
Terezia Albrechtová - dúfam v návrat normálnej vlády
Melánia Rabinová Ružičková - dôchodkyňa
Štefan Možutík - živnostník
Ing. Mária Schultzová - ekonómka
Ing. Ľuboš Danko - výsluhový dôchodca
Ján Závadský st. - robotník
Helmut Schneider, Černina
Michal Uhrin - živnostník
Anna Barteková, Rajecká Lesná - dôchodkyňa
Bc. Štefan Feješ - obyč. človek rodinne založený, regionálny patriot pre Spiš, vlastenec
Martin Kriško - prijímací technik a nespokojný občan
Alica Horňáková, Košice - som štekajúci pes za plotom
Roman Hanes - výsluhový dôchodca
Vladimir Trojak
Anna Tatíková - dôchodkyňa
Ľubica Erriu - predavačka
Ivan Maringa - slobodný občan
Renata Maringová - dôchodkyňa
Beata Gejdošová - matka
Zdenka Prokesová - nespokojná pracujúca dôchodkyňa
Felix Prokes - nahnevaný dôchodca
Laco Biacsko
Stanislav Jesenský - slobodný človek
Vladimír Bobiš st. - celý život poctivo pracujúci
Bernard Gregor - elektrotechnik, pilot Slov-airu, dôstojník v zálohe, prisahal som ČSĽA
doc. Ing. Igor Hantuch, CSc.
Otilia Galová Oprchalová - dôchodkyňa
Ingrid Uhrovciková - účtovníčka
Ing. Stanislav Jesenský - slobodný človek
Milan Štajniger - SZČO
Jaroslava Nigutová
Ing. Vladislav Hrnčár - slobodný človek
Ondrej Halamcak - dôchodca
Ivan Demovič - dôchodca, živnostník
Juraj Kukla
Zuzana Hučková - informatička
Ivan Dirnfeld - občan SR
Lucia Bodžárová
Monika Galon, M. A. - web dizajnérka, marketérka
Dana Moravčíková
Eva Boteková - mama 2 krásnych bytostí
Peter Halecký, Lučenec
Viera Feketeová - pedagogický pracovník
Ing. Jaroslav Hronček - manažér, školiteľ, fotograf, novinár, nespokojný dôchodca
Iveta Gáková - opatrovateľka
Ing. František Severa
Zuzana Plešková - hrdá Slovenka a matka
Peter Sykora - slobodník v zálohe ČSĽA
Marcela Nedeliaková - zatiaľ zamestnaná samoživiteľka rodiny
Ľubor Graham, Lietava
Mária Hrušková, Hlohovec
Peter Strnad - elektrotechnik
Mgr. Adriana Kráľová - aktivistka #SlusneSebavedomo za rodiny a deti
Miroslav Bielik - prijímací technik
RNDr. Erika Sýkorová - stredoškolská učiteľka, slobodná občianka
Zuzana Mikušová, Bratislava - nedobrovoľne nezamestnaná, admin. pracovníčka
Monika Homolová
Stanislav Gajdoš - stavebný pracovník (tesár)
Iveta Graziano - ex podnikateľka
Štefan Velcický
Mgr. Mária Nesnadná - učiteľka
Božena Plachá - účtovníčka, podnikateľka
Andrea Pasqualon - matka, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Simone Pasqualon - otec, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Simon Pasqualon - študent (16 rokov) so zdravým rozumom
Mariana Dašková - dôchodkyňa, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Ingrid Viskupová - učiteľka, matka, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
František Viskup - otec, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Lucia Hubináková - slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k Slovensku
Alžbeta Némethová, Bratislava
Stanislava Feňáková - Slovenka, milujúca Pravdu, živnostníčka
Mária Píryová - živnostníčka
Ing. Milan Nechala, Prievidza - dôchodca
Ing. Emilia Nechalová - dôchodkyňa
Ján Bohunický - invalidný dôchodca
J. Brida
Martin Michálek, Považská Bystrica - podnikateľ
Miroslav Vavrek
Alexandra Spurná - podnikateľka
Iveta Jurečková - slobodná, milujúca mama a babka, odporkyňa akéhokoľvek zla
Peter Chlepko - zodpovedný človek, dôstojník v zálohe, prisahal som ČSĽA
Martin Koššuth - veriaci v Boha a jeho spravodlivosť...
Ing. Eva Tkáčová
Janka Tkáčiková - SZČO
Ján Ducár, Prešov
Márta Mészáros - matka a babička
Ján Fabricius - dôchodca
Martina Nemsilajová, Bratislava
Ing. Frantisek Smolko - dôchodca
Vlasta Slobodová - dôchodkyňa
K. Ivanecká Luknarová
Ing. Vojtech Doro - bývalý podnikateľ, teraz dôchodca
Brigita Žůrek - matka, manželka, dcéra
Jana Masrnová
Ing. Slávka Frajtová, Žilina - dôchodkyňa
Ing. František Kardoš, PhD. - dôchodca
Jozef Jakubik - dôchodca
Blažena Mindošová
Alexandra Štefunková - matka 4 detí, bývalá SZČO, nespokojná so situáciou v SR
Tatiana Fleková, Kuchyňa
Drahomíra Antolová - milujem Slovensko
Jozef Truchlík
Miroslav Karas - slobodný občan
Mgr. Ján Spirčák - otec, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva
Ing. Viktor Bodnár - SZČO na dôchodku
MUDr. Sylvia Stražanová - lekárka
Emil Šmelko
PhDr. Dana Rúrová - veriaca Slovenka
Emília Ághová - dôchodkyňa
Ingrid Verešová - nespokojná občianka
Juraj Vereš - občan, nespokojný so spôsobom boja tejto vlády proti pandémii zvanej Corona
Martin Púčik - SZČO
Jaroslava Šimkovičová
Ing. Ľuboš Filo - slobodný občan
Karin Dubná - nezamestnaná matka, samoživiteľka
Mariana Kozlová - dôchodkyňa
Elena Barteková, Trnava - dôchodkyňa
Mgr. Ivona Štullerová - matka 2 malých detí
Ing. Juraj Kamenský - SZČO z Nitry, s vďakou za vytvorenie výzvy
Štefan Demjan - robotník
Eva Hrabková
Mgr. Vojtech Rusňák, PhD. - učiteľ, dôchodca
Peter Michalička - dôchodca
Erich Jančuška - stolár
Jozef Mydla, Košice - katolícky kňaz
Martin Hablak
Pavol Rožňay - otec a Slovák
Samuel Hudec - robotník
Ola Galová Oprchalová
Miroslava Fabianová - obyčajný občan
Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc., Rcds. - univerzitný pedagóg
Ing. Dezider Benc, Zvolen
Jaroslav Krážel - výsluhový dôchodca
Peter Šebej - technik
Viera Vaľková - dôchodkyňa
Jozef Fekete - katolícky kňaz
Jaro Ondo - pedagóg
Ľudovít Krempaský - drobný živnostník
Jakub Kočík
Dušan Simurdjak- technik
Ing. Martin Hamran - elektrotechnik, programátor v automatizácii
Miloš Uram - psychicky týraný občan SR, podporujem spravodlivosť
Dr. Jozef Vaľko - pedagóg v dôchodku
Marián Mokrý - živnostník
Gabriel Jároši, Košice - hermetik
Šimon Kotes, Kuchyňa
Peter Mucha
Mgr. Alena Muchová
Dr. Mgr. Jozef Puchel
Oliver Chmelik - dôchodca, hrdý slovenský občan
Mária Martišková - podnikateľka
Jana Čermáková - pedagogička
Vladimír Skočík - dôchodca
Anna Kotuľová
Imrich Matyáš - slobodný občan
Tomáš Faltin
Szabolcs Kéri
Libor Babuljak
Juraj Lovich
Irena Lukacová
Jozef Gajdoš - Slovák žijúci v zahraničí
Marcela Ješičová
Maroš Majcher - občan SR
Darina Marčoková - opatrovateľka v Rakúsku
Ľubomír Fico
Roland Korytko - vyberám si slobodu
Rudolf Blecha - podnikateľ
Ing. Martin Križan - človek
Andrea Uhlíková - slobodná v mysli
Ľubica Moravčíková - zdravotná sestra, slobodný človek
Jana Šmídová
RNDr. Jana Nigrínyová - pracujúca dôchodkyňa
Jozef Spaček
Miroslav Naštický - pracujúci občan
Róbert Drug - občan SR
Dana Knollová
Miroslav Mokrý - občas vytočený, pripravený do boja
Daniel Gomba - projektant
Miroslava Bariaková
Ing. Ľubomíra Sándorová - ľudské zdroje, mzdy, personalistka, dane, vzdelávanie
Jaroslav Židík - dôchodca
Peter Šamu - slobodný občan, hrdý otec, zatiaľ vodič autobusu
JUDr. Alexandra Korbeľová - dôchodkyňa so zdravým sedliackym rozumom
Ľubo Ondrčka
Ing. Juraj Hruška - zástanca zdravého rozumu
Zdenka Macková
Peter Pech - dôchodca
Vladimír Mihalka
Janka Čejková
Beata Solčianska
Mgr. Ing. Zuzana Benčeková
Robert Benček
Oto Rajčok
Katarína Ujházyová - dôchodkyňa
Mgr. Vladimír Jurga - učiteľ
Mgr. Veronika Jurgová
Zdenka Troligová - živnostníčka z Ľubotíc
Ján Troliga - živnostník z Ľubotíc
doc. Anna Belajová PhD.
Martin Tomaníček - nastavovač
Ing. Martina Tomaníčková - administratívny pracovník
Ing. Igor Hristov
Ivana Kršáková - mzdová účtovníčka
Radoslav Hudec - programátor
Ing. Milan Strojný, CSc. - dôchodca
Alexandra Kovaničová, Pezinok
Elis Kriglerová - banková referentka
Ing. Róbert Haško - slobodný občan
Mgr. Viera Haarová, Martin
Miroslav Vyskok
Jana Oravská
Vladimír Polak
Roman Levčík - hrdý na našich zakladateľov Slovenského štátu
PhDr. Martina Michalec, Spišská Nová Ves
Vladimír Gunda - podnikateľ a úradný prekladateľ
RNDr. Norbert Hirner
Jozef Horniak, Starý Tekov
Iveta Horniaková, Starý Tekov
Jana Lentvorská - slobodný občan
Lenka Kronauerová - pracujúca v zahraničí
Andrea Bekešská, Andovce - obyčajná žena na materskej dovolenke
Dr. Jarmila Baculíková - národovkyňa so zdravým rozumom a cťou
Barbora Šátková - rodičovská dovolenka
Daniel Kis
Vladimír Gazdík - dôchodca
Marta Gazdíková - fyzioterapeutka, dôchodkyňa
Marcel Maskaľ
Roman Jankovič
Štefan Vaško
Veronika Hašková
Miroslav Krajčík - revízny technik
Ing. Peter Fábik - ekonóm
Peter Golej - predseda ODBOROV v DPB, a. s.
Ing. Michal Gregor - stavebný inžinier
Jana Kmeťová, Košice
Ivan Novosad - technik
Andrea Sientyová - slobodný človek
Dagmar Peciarová
Juraj Sirák - bývalý podnikateľ, teraz dôchodca
Ing. Boris Darjanin - občan žijúci v zahraničí
Pavol Tomáška - zdravý rozum a logika
Peter Fepe
Monika Jánošková - administratívny pracovník
Mgr. Lucia Betáková - majiteľka rodinnej firmy, matka
Libor Beták - majiteľ rodinnej firmy, otec
Katarína Mečárová - opatrovateľka
Marta Šušová - matka 3 školopovinných detí
Štefan Šuša - SZČO
Pavol Fóti - slobodný občan Slovenskej republiky
David Hornyak
Zita Chalupská - dôchodkyňa
Mgr. Alena Hechtová
Ivan Štosel - aktivista
Jana Štoselová - matka, manželka, podnikateľka
Michaela Šranková - slobodný človek
Alex Štoselová - slobodná duša
Sára Štoselová - umelec, pracovala v gastre, 3 x stratila prácu
Matej Hetényi - živnostník
Jakub Hetényi - barman bez možnosti pracovať
Filip Kaan - cestovateľ
Irena Nemcová - dôchodkyňa
Alena Sklenariková
Oľga Danková - SZČO
Karol Varga
Renáta Schmitt, Handlová
Štefan Majko - mysliaci Slovák
Bc. Svetlana Majková - zdravotná sestra
Jana Kišdučáková - t. č. nezamestnaná
Ján Kosorinský - dôchodca
Richard Kerepecký
Alžbeta Štoselová
Marek Varga - stavbár
Katarína Majerčáková
Rostislav Pavlík - vydavateľ
Marosi Agnesa - matka
Peter Janek - občan Slovenskej republiky
Janka Mikušková - občianka SR
Ing. Katarína Smolková
Mgr. Kamila Dobrotková - fyzioterapeutka
Ing. Olga Hamajová - dôchodkyňa
Anna Turanská
Anton Turanský
Ing. Tomáš Zabó - podnikaeľ
Bc. Martina Zabóová - patriot
Adam Zabó - patriot
Ing. Tomáš Zabó ml. - podnikateľ
Jana Štaffenová - účtovníčka
Ing. Juraj Heizer
Marek Štaffen - robotník
Darina Kunčová
Jozef Liga
Pavol Černý
Noémi Hancz
Ing. Miloš Bacigál - strojár, mám Slovensko rád
Zuzana Pestúnová
Branislav Pestún
Alexandra Korecová
Ing. Milan Šnapko - ekonóm
Ing. Ján Kostroš - dôchodca
Bohumil Martinák
Mária Palkovičová - občianka SR, učiteľka MŠ
Radoslav Mikluš - hrdý Slovák s láskou k domovine
Petr Orság jun. - rád tvorím a vidím zmysluplný výsledok mojej snahy
PhDr. Andrea Kotlasová - matka a hrdá Slovenka
Milan Ivanco
Zuzana Číková - pedagóg
Peter Sarka - poddôstojník ČSĽA v zálohe
Miloš Matušík
Vladimír Mihalka
Mgr. Dagmar Mitter Šusteková - referentka
Ivona Trnovská
Ing. Augustín Viglaský
Vladimír Stanovský - dôchodca
Tomáš Krajči
Zuzana Mikušová - hrdá Slovenka
Roman Polák - hrdý Slovák
Bc. Lenka Palušáková - občianka SR bojujúca za svoje ľudské práva a návratu k slobode
Helena Kasalová
Rado Halušťok - lyžiarsky inštruktor
Adriana Mistriková - živnostník, človek milujúci slobodu
Antonia Ostatníková, Senec
Miroslav Mikula
Juraj Ondreáš - živý človek, muž, Slovák
Zuzana Mazancová - učiteľka, dôchodkyňa
Ing. Margita Zavacká - dôchodkyňa
Ing. Danka Pohlodová - živnostníčka, grafička
Ing. Štefan Pohlod - živnostník, masér
Rudolf Balasko, Detva - dôchodca
Dana Kudláčová
Ing. Tomáš Kozlík, Nitra - dôchodca, živnostník
Michal Koller
Milan Stryček - doma (opatera chorej osoby), inak muzikant na voľnej nohe (žiaľ bez angažmánov)
Peter Pech - dôchodca
Ing. Peter Fecák, Michalovce - invalidný dôchodca
MUDr. Roland Navrátil, Miloslavov - zubný lekár, znechutený občan
Ing. Stanislav Petrák - strojný inžinier
Martina Schlosserová
Igor Košík - otec
Marek Zozom - občan Slovenskej republiky
Ing. Ľubomír Lackovič - dôchodca
Karol Lukacovic - chcem žiť v slobodnom Slovensku!
Ján Kéri - dôchodca
Alžbeta Kériová - dôchodkyňa
Anna Mračková - dôchodkyňa, s túžbou vidieť konečne svoje deti a vnúčatá žijúce mimo okres
Rozalia Zatko
Peter Bagin - slobodný človek, fotograf a amatérsky botanik
Erika Karausová - matka a človek so zdravým rozumom
Zdenka Galiková
Robert Manák - zamestnanec a triezvo uvažujúci občan
Andrea Fabišíková
Teodor Kiavcin - občan, nespokojný volič
Stanislav Vaľko - dôchodca
Slavomír Toth
Daniela Křemenová - dôchodkyňa
Slavomir Husár - slovenský patriot a milujúci otec
Monika Husárová - Slovenska, patriotka a milujúca mama
Ing. Miroslav Hasaj - dôchodca
Ing. Dušan Rybák - dôchodca
Ing. Juraj Sisák - finančný agent
Pavol Kováč
Ján Palagy
Sue Sirrah, rodená Ostrolucká -matka, podnikateľka, pochádzajúca z čistého stredu SR
Marta Koláriková
Štefan Kolesár - vodič profesionál
Augustin Buček - dôchodca
Irena Rosnerová - živnostník, pre nariadenie vlády bez príjmu
Roman Žársky - pre nariadenie vlády nezamestnaný
Milan Albert, Handlová - dôchodca
Jaroslav Valík, Bratislava - dôchodca s "obrovským" vybojovaným min. dôchodkom
Johnny Hloža
JUDr. František Kováč - dôchodca
Ľudovít Halač - dôchodca
Ing. Ivan Hadvig - konateľ spoločnosti
Marián Obšitník - slobodný občan s gazdovským rozumom
Zuzana Pilcová
Jana Špirková
Zuzana Schmiedtová - zodpovedný občan SR, s duše súhlasím s touto výzvou
Alena Kollárová - občianka, platiteľka daní a slobodný človek
Perháčová Helena - matka 3 detí, nemôžem sa pozerať, ako vláda devastuje životy a SR
Henriette Alexyová - predavačka, už unavená a znechutená
Štefan Kolárik - dôchodca
Karol Kajan - stavbyvedúci
Tatiana Cholevová, Bratislava
Jana Benková - matka
Mgr. Daniela Vlčková - slobodný občan SR, slobodná matka, samoživiteľka
Tomáš Bežák - slobodný občan SR, SZČO
Ing. Lucia Koštialová - mama a hrdá Slovenka
Mgr. Magdaléna Kunovská - patriotka našej vlasti
Rastislav Kunovský - hrdý Slovák, národovec
Jozef Repka - kapitán v zálohe ČSĽA
Milan Sobota - živnostník
Milan Klčo
Magdalena Read
Mgr. Igor Ferjo - podnikateľ
Viera Sobotová - t. č. bez práce pre opatrenia
Mgr. Ivan Benkocký
Milan Kantor - práca v zahraničí
Peter Masteš
Ľudovít Pekar Mátek - dôchodca
Marek Kluka
Jana Stovicková
Eva Hlodinková
Ing. Jaroslav Degan - dôchodca
Mgr. Adela Benkocká - referentka
Anton Povalač - dôchodca a podnikateľ
MUDr. Katarína Ďurčová Typčuková - t. č. na rodičovskej dovolenke

Ing. Andrej Sablič - Homo sapiens
Katarína Kardová
Miloš Zurek - penzista
Ing. Jozef Stajanča - dôchodca
Ing. Martin Kubina, Veličná - slobodný a hrdý Slovák a Slovan, chemik na dôchodku
Erika Petrovičová - matka, veriaca v Boha a jeho spravodlivosť
Milan Petrovič - otec, milujúci svoju rodinu a vlasť
Ing Peter Poliach - malý podnikateľ
Ing. Vlastimil Valkovič, Košice
Zuzana Kubalová - matka na materskej
Renáta Kačová - milujúca svoju vlasť SR
Ing. Jaroslav Majtan - podnikateľ a dôchodca
Michal Soukop
Mgr. Michal Grenčík - fyzik
Ing. Martin Cibulka - IT programátor analytik
Janka Švecová - SZČO bez možnosti pracovať
Vladimír Švec - SZČO
Miro Vencel, Rajecká Lesná
Darina Havrlentová - pracujúca dôchodkyňa
Jozef Lorenc
Ing. Ivan Michalovič
Petino Poliach
Ing. Jozef Jurica, CSc. - fyzik
Mária Sýkorová, Bratislava - aktivistka za práva občanov SR
Katarína Mravcová - administratívna pracovníčka
Marieta Bernátová - hrdá Slovenka
Vladimír Čajkovič - SZČO
Oľga Čajkovičová - SZČO
Milan Roško, Brezno - dôchodca
Marian Havrlent, Bratislava - dôchodca
Peter Kozolka - učiteľ
Tomáš Hanko, Košice - dôchodca
Ján Černák - obchodný zástupca
Milan Hutyra - dôchodca
Samuel Hudec - robotník
Bohumil Čambál - matičiar
Viera Kanisová, Bratislava - dôchodkyňa
Ing. Julia Komová
Naďa Mudráková - občianka SR
Ján Galovič
František Valíček - technik
Ing. Štefan Vajda - dôchodca
Gabriel Benco st.
Bc. Helena Matláková
Ing. Pavel Kleskeň - stavebný inžinier
Anna Gilániková
Maria Smáková - učiteľka
Ing. Peter Urban, Bystrička - dôchodca
Albín Hraboš - matematik
Ing. Ladislav Vujčik - dôchodca
Margita Kováčová - občianka SR
Jozef Husár - remeselník
Ľudovít Halač - dôchodca
Ing. Milan Lučanský - dôchodca
Jaroslav Fortuna - technik
Vladimír Laluch - ignorovaný dôchodca
Ing. Jozef Bernát - slobodný občan
Dušan Mĺkvy - dôchodca, zhnusený praktikami tejto fašistickej vlády
Štefan Atyafi - dôchodca
Ing. Anton Lintner - ekonóm, dôchodca
Boris Ďurica - dôchodca
František Kobulnický
Peter Šebej - technik
Ján Soták - dôchodca
Kristína Hlistová
Adriana Gajdošíková
Vaškova Viera
Ing. Miroslav Statečný - autorizovaný stavebný inžinier
Anton Perháč, Stará Ľubovňa
Michaela Belicová
Jozef Baláž
Miroslav Jankovič - nespokojný dôchodca
Juraj Pinter, Levice
Karpiel Pavol
Karpielova Viera
Marcela Pavlíková - dôchodkyňa
RNDr. Ivana Siváková - vedecký pracovník
Zuzana Mihalusová - kozmetička
Ing. Ján Mihalus, evolucionár z 1989
Bc. Veronika Matysová - zamestnanec verejnej správy
Ing. Martin Sládeček, Nitra
Karin Cabalová - odporca diktátorských režimov
Mgr. Dagmar Batthyany, Bratislava
Beáta Ihringová
Lenka Koniarová
Ján Ďurica - strojár
Štefan Michalčák
Michal Oždáni - kuchár
Mgr. Jana Srnková -slobodný človek
Róbert Petrík - skúšobný technik so slobodnou mysľou
Martina Mravcová
Beata Zadnančinová
Zdena Vojdulová - vychovávateľka
Viera Hritzová
Peter Malý
Jano Boroš - dôchodca
Vladimír Tačovský - dôchodca
Ing. Miroslav Rybár
Ing. Miroslav Husenica - pracujúci dôchodca